Título Impulso FP

Lanbide Heziketa bultzatzea

VII. Palanka-politika: 'Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena'
20. Osagaia: "Lanbide Heziketa Bultzatzeko Plan Estrategikoa"

Ficha Proyecto Impulso FP

HELBURUAK

Eskola goiz uztea murriztea eta hezkuntza-mailako emaitzak hobetzea, kontuan izanik lurraldeen arteko desberdintasunak eta LHko eskaintza lan-merkatuaren premietara egokituaz. 

Berrikuntza, ikerketa aplikatua, ekintzailetza, digitalizazioa eta iraunkortasuna sartzea Lanbide Heziketaren oinarrizko elementu gisa, ikaskuntza digitalerako sarbideak hobetuta. 

Enpresak lanbide-heziketaren parte integratzaile bezala kokatzea, sisteman lankidetza publiko-pribatua sustatuaz. 


GARATU BEHARREKO EKINTZAK

  • LH Modernizatzeko Plana  | 2020-24
  • LHko sistema integrala Antolatzeko Legea, Kualifikazioen Sistema Nazionalari lotua | 2021-22
  • Biztanleria aktiboak gaitasunak hartzea eta horien bilakaera aztertzea, lanbide-kualifikazioekin lotuta 
  • LHren eraldaketa digitala  | 2021-24
  • LHren berrikuntza eta nazioartekotzea  | 2020-24

GAUZATZEKO DENBORALDIA

     2021-2025


GEHIAGO JAKITEKO 

ESPERO DIREN EMAITZAK

✔ Inor ez du atzera geratu behar mundu digitalean sartzeko prozesuan.

STEM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematiken ingelesezko siglak) hezkuntza- eta lanbide-eremuetan emakumeen presentzia sustatzea, modu horretan genero-eten digitala murriztuaz

✔ Hezkuntza- eta prestakuntza-ingurunean digitalizazioa sartzea

✔ Enpresa guztiek eta, bereziki, eteek, lerroan presente izatearen premia ulertzen duten ekintzaileak izatea bermatzea, ez soilik web orrialdearen bidez presente, baizik eta salmenta- eta hedapen-bideak ezarriaz edota plataforma ugari erabiliaz. 

Raya horizontal Verde


Título Transformaciones Navarra

Nafarroa Suspertu Planaren araberako aldaketak

Transformaciones NAVARRA Impulso FP

Berrikuntza digitala

Gaitasun digitalen irakaskuntzak beharrezko gaitasunak sustatzen ditu haurrak eta gazteak gizarte digitalaren aldaketetara egokitu daitezen, eta ezagutzak, gaitasunak, balioak eta jarrerak ematen ditu, ikaskuntzari bizitza osoan gurekin dagoen tresna bat bezala aurre egin ahal izateko. 

Nafarroa Green

Digitalizazioa irakaskuntzaren egunerokotasunean sartzea EBren helburu klimatikoei lotutako alderdi ekologikoak eta ingurumenekoak erregulazio ekonomiko eta sozialetan integratzearen aldeko apustua da, “kalterik ez egiteko” edo “energia aurrezteko” printzipioak aintzat hartuta. 

Gizarte-kohesioa

Konektibitatea eta alfabetizazio digitala bultzatzea, digitalki kohesionatuta dauden hezkuntza-inguruneak sortuz eta eten digitala arinduz. 

Raya horizontal Verde


Título objetivos Next generation

‘Espainiak lor dezake’ estatuko helburuak lortzen laguntzea

Contribución a España Impulso FP

Trantsizio ekologikoa


Herrialdea digitalizatzea ekonomia berdean oinarritutako gaitasun digital estrategikoen ildotik. Energiarekin eta klimarekin loturiko plan nazionalen arabera, gai horiek sartu behar dira hezkuntza-curriculumean, Garapen Iraunkorrerako eta Munduko Herritarren Hezkuntzaren esparruan. 

Eraldaketa digitala


Hezkuntzan digitalizazioa bermatzea eta irakasleek eta ikasleek hezkuntzarako gaitasun digitalak hartzea hezkuntza-sistemaren maila guztietan. Herritarrak aro digitalean trebatu nahi dira, oinarrizko gaitasun digitalak unibertsalizatuaz. 

Lurralde-kohesioa

Digitalizazioak gizarte- eta lurralde-kohesioa egituratzen du. Eraldaketa digitalaren prozesua bermatzeko, Espainiak Eskubide Digitalen Gutuna egiteko fasea zuzentzen du, datozen urteetan Espainiako eta Europako lege- eta arautze-prozesua orientatzeko, eta lan-esparrua eta gizarte-hitzarmeneko mekanismoak ere modernizatzeko. 

Berdintasuna


Genero-eten digitala ixtea –teknologiaren erabilera aurreratuagoa eta espezializatuagoa den heinean hazten doa-eta-, gizartean eta ekonomia digitaletan emakumeen parte-hartze osoa bermatzeko, emakumeentzat eta neskatilentzat gaitasun digitalen inguruko prestakuntza bultzatuaz.

Ir al inicio

Listado Logos