ir al inicio

Título Rehabilitación de edificios Eficiencia energética

Eraikinen birgaikuntza bere eraginkortasun energetikorako

I. Palanka Politika: '''Hiri eta landa agenda, despopulazioarekin amaitzeko borroka eta nekazaritzaren garapena"
2. Osagaia: ""Etxebizitzak birgaitzeko eta hiria berroneratzeko plana"

Ficha Proyecto Eficiencia energética edificios

HELBURUAK

 • Orokorrak
  • Espainian eraikitako parkearen birgaikuntza sustatzea, Renovation Wave europarrarekin lerrokatuta
  • Alokairu sozialeko etxebizitzaren parkea hedatzea energia arloan eraginkorrak diren eraikinetan, sektore hori aktibatzea eta epe laburrean enplegua eta aktibitatea sortzea bilatuz.
 • Nafarroan
  • Eraikin publikoen birgaikuntza sustatzea. Besteren artean, SNS-Osasunbidearen eraikinetan eraginkortasun energetikoa hobetzeko garatzen ari diren proiektuak topatzen ditugu.

AURREKONTUA 

PIREP programaren aurrekontua 1.707.500E€-koa da eta PREE 500 programarena berriz, 6.686.400€-koa.


GARATU BEHARREKO EKINTZAK

 • Nafarroako eta bere toki entitatetako parke publiko instituzionala birgaitzeko jarduera jasangarria, erabilera publikorako titulartasun publikoa duten eraikin mota orotarako. Espainiako Hiri Agendak eta Bauhaus europar berriak (jasangarritasuna, inklusioa eta estetika) eskatzen dituzten bokazio eredugarria eta izaera integratua barne hartuz, energia aurrezteko helburu nagusia alde batera utzi gabe.
   
 • Etxebizitzen eta beste erabileren arabera existitzen diren eraikinen birgaikuntza energetikoa, aurrezki eta eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarrien ezarpena dakarten jarduketak bitarteko.

TRAMITEAK


EXEKUZIO-EPEA

      2020-2023


GEHIAGO JAKITEKO

BILATUTAKO EMAITZAK

✔ Pobrezia energetikoaren aurkako borroka

Plan hau garatzen ari diren birgaikuntzarako laguntza programek etxeetako errealitate ekonomiko eta soziala dute helburu, horrekin batera ekarpena eginez diru-sarrera mugatuak dituzten etxeetarako alokairu sozial edo eskuragarriaren etxebizitza parkearen hazkunde programari esker eraikinek dituzten ezaugarriengatik erabiltzaileen energia kontsumoa urriagoa izateagatik.


✔ Eraikin publikoen eraberritzea, bere jasangarritasuna hobetuz

Raya horizontal Verde


Título Transformaciones Navarra

Nafarroa Suspertu Planaren araberako aldaketak

Transformaciones NAVARRA Eficiencia energética edificios

Berrikuntza digitala

Konektagarritasunaren hobekuntza irisgarritasuna bermatuz, bai eremu publikoan eta bai pribatuan; I+D-rako babesarekin birgaikuntza jarduketa ezberdinetan, hobekuntzak suposatzen dituztelako etxebizitza eta eraikin publikoen edo pribatuen egitura digitalean.

Nafarroa Green

Garatzea sustapen aktibo bat eraginkortasun energetikorako jarduketan, Energia Berriztagarrien ezarpenean eta ibilgailu elektrikoen erabileran 


Bihurtzea Administrazio Publikoa trantsizio energetikorako eredu bat zeinek ahalbidetuko duen karbono aztarna murriztea, eraikinetan energia aurreztea eta berriztagarriekin eginiko auto-kontsumoa, gainera Komunitatean zerbitzu energetikoekin lotutako enpresa sektorearen aurrerapena bultzatuz

Gizarte-kohesioa

Sustatzea Nafarroaren mendekotasun energetikoa murrizten duten proiektu energetiko berezien garapena, kolaborazio publiko-pribatua (PPP) dela medio, betiere aberastasun eta enplegu iturri direlakoan.

Raya horizontal Verde


Título objetivos Next generation

‘Espainiak lor dezake’ estatuko helburuak lortzen laguntzea

Contribución a España Eficiencia energética edificios

Trantsizio ekologikoa

2. Osagai honetako inbertsioek % 37ko ekarpena egiten dute klimaren integrazio helburuari dagokionez, gastu klimatikoen % 90a inplikatzean. Inbertsio ezberdinen inpaktuak ahalbidetuko du aurrera egitea energiaren kontsumorako eta berotegi-efektuko gasen isurpenaren murrizketarako finkatutako helburuen lorpenerako.

Eraldaketa digitala

Konektagarritasuna. Irisgarritasunaren hobekuntza eta bermea, eremu publikoan hala nola pribatuan


I+D Inbertsioak. Plana barne hartzen du etxebizitzen eta eraikinen azpiegitura digitalean hobekuntzak suposatzen dituzten jarduketen finantzaketa, horrela esparru honen ikerketarako eta garapenerako ekarpena eginez


Jardueren digitalizazioa. Programen eta neurrien multzoak sektorearen digitalizazioa eta eraikinen kudeaketa digitalerako ahalmena hobetzea ahalbidetzen du, eraikineko liburuaren bidez, prestazio energetikoen eta digitalen hobekuntzarako bide-orri bat jarraituz.

Lurralde-kohesioa

Etxebizitzen baldintzen hobekuntza, eraginkortasun energetikoaren ikuspuntutik, agerikoa gertatzen da pobrezia energetikoan, arintzen delako, oinarrizko zerbitzu energetikoen kostua merkatuz.


Laguntzen da hobetzen eraikin publikoen kontserbazioa eta ematen zaie zerbitzu hobe bat herritarrei: eskola erosoagoak eta osasuntsuagoak, ospitale modernoagoak, teknologia eskuragarri onenak, etab. eskainiz

Ir al inicio