Título Competencia Digital

Konpetentzia Digitala proiektua

VII. Palanka Politika: ''Hezkuntza eta ezagutza, gaitasunen etengabeko trebakuntza eta garapena'
19. Osagaia: "Konpetentzia Digitalen Plan Nazionala"

Ficha Proyecto Competencia Digital

HELBURUA

Hezkuntzan inklusio digitala eta digitalizazioa hala nola irakasleak eta ikasleak prestatzeko konpetentzia digitalak bermatzea.

Ildo honen helburua da bermatzea hezkuntza sistemako ikasle guztiek funtsezko konpetentzia digitalak eskuratzea euren gizarteratze prozesua eta etorkizuneko garapen profesionala osatze aldera, oinarritzat dutenak teknologien erabilera aurreratua eta etengabe eguneratuta mantendu ahal izateko ahalmena.


GARATU BEHARREKO EKINTZAK

  • Konpetentzia Digitalen Plan Nazionalaren onarpena | 2020-2021
  • Zeharkako konpetentzia digitalak | 2021 2024
  • LH Digitala | 2021 2024
  • Enplegurako konpetentzia digitalak | 2021 2023
  • Lanbide digitalak | 2021 2023

EXEKUZIO-EPEA

2021-2023


GEHIAGO JAKITEKO

BILATUTAKO EMAITZAK

✔ Inor atzean ez geratzea mundu digitalari dagokion inklusioan

Emakumeen presentzia sustatzea hezkuntza eta lanbide esparruetako STEM-an (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematiken ingelesezko siglak), horrela generoaren arrakala digitala murriztuz.

✔ Digitalizazioa ezartzea hezkuntza eta prestakuntza esparruetan

✔ Bermatzea enpresa guztiek, eta bereziki pymeek, ekintzaileekin kontatu ahal izatea zeinek ulertzen duten linean presente egotearen garrantzia, ez webgune baten bidez bakarrik, plataforma anitzen erabilera tarteko duten salmenta eta hedapen kanalez ere baliatuz.

Raya horizontal Verde


Título Transformaciones Navarra

Nafarroa Suspertu Planaren araberako aldaketak

Transformaciones NAVARRA Competencia Digital

Berrikuntza digitala

Konpetentzia digitalen irakaskuntzak funtsezko trebetasunak sustatzen ditu haurrak eta gazteak egokitu ahal izateko gizarte digitalen etengabeko aldaketekin eta hornitzen ditu ezagutzak, gaitasunak, balioak eta jarrerak, zeinek ahalbidetzen duten ikaskuntza izatea bizitza osorako tresna bat.

Nafarroa Green

Digitalizazioa hezkuntzaren egunerokotasunean ezartzea EB-ko helburu klimatikoekin lotutako ekologia eta ingurumen atalen inklusioa sustatze aldera eginiko apustu bat da, erregulazio ekonomiko eta sozialetan, “kalte ez egitea” edo “aurrezki energetikoa” irizpideen arabera.

Gizarte-kohesioa

Konektagarritasuna eta alfabetatze digitala sustatzea, arlo digitalean bateratutako hezkuntza esparruak sortuz; arrakala digitala murriztuz.

Raya horizontal Verde


Título objetivos Next generation

‘Espainiak lor dezake’ estatuko helburuak lortzen laguntzea

Contribución a España Competencia Digital

Trantsizio ekologikoa

 

Herrialdea digitalizatzea trebetasun digital estrategikoen lerrokadura dela medio, ekonomia berdean oinarrituz. Energiarekin eta klimarekin lotutako plan nazionalek arlo hauek hezkuntza curriculoan ezartzea eskatzen dute, Garapen Jasangarrirako eta Munduko Herritarrentzako Hezkuntza arloan.

Eraldaketa digitala

 

Hezkuntzan digitalizazioa eta konpetentzia digitalen ikasketa bermatzea  hezkuntza sistemako maila guztietan irakasleak eta ikasleak prestatzeko. Herritarrak aro digitalean ahalduntzea, oinarrizko konpetentzia digitalak unibertsal bihurtze aldera.

Lurralde-kohesioa

Digitalizazioa gizarte eta lurralde kohesiorako zutabe bat da. Eraldaketa digitalaren prozesua bermatze aldera, Espainia zuzentzen ari da Eskubide Digitalen Gutun baten elaborazio prozesua, ondorengo urtetan bideratuko bada maila nazional eta europarrean prozesu legegile eta arautzailea, lan-esparruaren eta gizarte hitzarmenaren mekanismoak eguneratzeko.

Berdintasuna

 

Genero arrakala digitala ixtea -teknologiaren erabilera aurreratuagoa eta espezializatuagoa den neurrian hedatuz doana- emakumeak parte hartu dezan eraginkortasunez gizarte eta ekonomia digitaletan, emakume eta neskatoen konpetentzia digitalen prestakuntza sustatze aldera.

Ir al inicio

Listado Logos